ព្រះរាជក្រឹត្យ ស្ដីពីការតម្លើងឋានន្តរស័ក្កិនិងថ្នាក់ប្រចាំឆ្នាំដល់មន្ត្រីរាជការនៃក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលនិងក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីបច្ចេកទេសជាន់ខ្ពស់នៅក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងសប្បកម្ម

អត្ថបទសង្ខេប៖


ព្រះរាជក្រឹត្យ ស្ដីពីការតម្លើងឋានន្តរស័ក្កិនិងថ្នាក់ប្រចាំឆ្នាំដល់មន្ត្រីរាជការនៃក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលនិងក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីបច្ចេកទេសជាន់ខ្ពស់នៅក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងសប្បកម្ម ។

លេខលិខិត៖ នស/រកត/០២១៧/២១៥

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី២៨ ខែកុម្ភះ ឆ្នាំ២០១៧


ទាញយកឯកសារ៖ PDF File: ទាញយក | Download 711​ KB

ចំនួនអ្នកទស្សនា៖​ 5233 Views

ត្រទ្បប់ក្រោយ៖

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១