ព្រះរាជក្រឹត្យ ស្តីពីការតាំងស៊ប់ដល់មន្ត្រីរាជការចំនួន ៣៨ រូប ទៅក្នុងឋានន្តរស័ក្តិមន្ត្រីសុខាភិបាលជាន់ខ្ពស់ នៃក្រសួងសុខាភិបាល

អត្ថបទសង្ខេប៖


ព្រះរាជក្រឹត្យ ស្តីពីការតាំងស៊ប់ដល់មន្ត្រីរាជការចំនួន ៣៨ រូប ទៅក្នុងឋានន្តរស័ក្តិមន្ត្រីសុខាភិបាលជាន់ខ្ពស់ នៃក្រសួងសុខាភិបាល ។

លេខលិខិត៖ នស/រកត/០២១៧/១៩៦

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី២៧ ខែកុម្ភះ ឆ្នាំ២០១៧


ទាញយកឯកសារ៖ PDF File: ទាញយក | Download 1 MB

ចំនួនអ្នកទស្សនា៖​ 7848 Views

ត្រទ្បប់ក្រោយ៖

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១