ដីកា ស្តីពីការបង្កើតក្រុមការងារកែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈអភិបាល នៃគណៈខេត្តកំពង់ខេត្តកំពង់ស្ពឺ

កាលបរិច្ឆេទៈ 
ថ្ងៃទី០៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦
ប្រភេទឯកសារៈ 
ដីកា
អត្ថបទសង្ខេបៈ
ដីកា ស្តីពីការបង្កើតក្រុមការងារកែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈអភិបាល នៃគណៈខេត្តកំពង់ខេត្តកំពង់ស្ពឺ

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | កែប្រែចុងក្រោយ ថ្ងៃអង្គារ ទី០១ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១៦