អត្ថបទសង្ខេប៖


សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីកាលបរិច្ឆេទនិងមណ្ឌលប្រឡង និងសេចក្តីសម្រេចស្តីពី ការអនុញ្ញាតឱ្យបេក្ខជនសិស្ស និស្សិត និងមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល ចូលរួមប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា-ព្រឹទ្ធសភានិងអធិការកិច្ច ក្រសួងទេសចរណ៍ ក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍ ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយម និងរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិល សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៦

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី១៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 22 MB