អត្ថបទសង្ខេប៖


សេចក្តី​សម្រេច ស្តី​ពី​ការ​លើក​លែង​ពន្ធ​​ប្រថាប់​ត្រា​​លើ​​ការ​ផ្ទេរ​​កម្ម​សិទ្ធិ ឬ​​សិទ្ធិ​​​កាន់​កាប់​​អចលន​ទ្រព្យ រវាង​​ឱពុក-ម្តាយ​​បង្កើត​​និង​​កូន​​បង្កើត រវាង​​ប្ដី​​និង​ប្រពន្ធ និង​​រវាង​​យាយ-តា​​បង្កើត​​និង​​ចៅ​​បង្កើត

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី១០ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 260 KB