សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការបង្កើតអនុគណៈកម្មការ ចាក់វ៉ាក់សាំង កូវីដ-១៩ របស់ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ

អត្ថបទសង្ខេប៖


សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការបង្កើតអនុគណៈកម្មការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ របស់ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ ។

លេខលិខិត៖ ៨៧៥ មស.សសរ

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី១៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១


ទាញយកឯកសារ៖ PDF File: ទាញយក | Download 306 KB

ចំនួនអ្នកទស្សនា៖​ 328 Views

ត្រទ្បប់ក្រោយ៖

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១