សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការធ្វើកែសម្រួលសេចក្តីជូនដំណឹង លេខ១៨៩ មស.សជណ ចុះថ្ងៃទី២០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ របស់ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ

អត្ថបទសង្ខេប៖


សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការធ្វើនិយ័តក្របខ័ណ្ឌរបស់រដ្ឋលេខាធិការអាកាសចរស៊ីវិល លេខរៀងទី៦ នាយកដ្ឋានលទ្ធភាពហោះហើរ ជ្រើសរើសក្របខ័ណ្ឌប្រភេទ «ក» ចំនួន ០៣កន្លែង ទៅជាជ្រើសរើសក្របខ័ណ្ឌប្រភេទ «ក» ចំនួន ០២កន្លែង និងជ្រើសរើសក្របខ័ណ្ឌប្រភេទ «គ» ចំនួន ០១កន្លែងវិញ ។

លេខលិខិត៖ ២១៩​ មស.សជណ

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី២២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១


ទាញយកឯកសារ៖ PDF File: ទាញយក | Download 397 KB

ចំនួនអ្នកទស្សនា៖​ 2310 Views

ត្រទ្បប់ក្រោយ៖

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១