អនុក្រឹត្យ ស្ដីពីប្រតិទិនឈប់សម្រាកការងារ របស់មន្រ្តីរាជការ និយោជិត កម្មករ ប្រចាំឆ្នាំ ២០២១

អត្ថបទសង្ខេប៖


អនុក្រឹត្យ ស្ដីពីប្រតិទិនឈប់សម្រាកការងារ របស់មន្រ្តីរាជការ និយោជិត កម្មករ ប្រចាំឆ្នាំ ២០២១។

លេខលិខិត៖ ១៣១ អនក្រ.បក

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី២៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០


ទាញយកឯកសារ៖ PDF File: ទាញយក | Download 739 KB

ចំនួនអ្នកទស្សនា៖​ 3684 Views

ត្រទ្បប់ក្រោយ៖

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១