អនុក្រឹត្យ ស្ដីពីការលើកការឈប់សម្រាកការងាររបស់មន្ត្រីរាជការ និយោជិត កម្មករ ថ្ងៃទី១៣ ទី១៤ ទី១៥ ទី១៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០

អត្ថបទសង្ខេប៖


អនុក្រឹត្យ ស្ដីពីការលើកការឈប់សម្រាកការងាររបស់មន្ត្រីរាជការ និយោជិត កម្មករ ថ្ងៃទី១៣ ទី១៤ ទី១៥ ទី១៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០។

លេខលិខិត៖ ៥០ អនក្រ.បក

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី០៨ ​ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០


ទាញយកឯកសារ៖ PDF File: ទាញយក | Download 516 KB

ចំនួនអ្នកទស្សនា៖​ 1995 Views

ត្រទ្បប់ក្រោយ៖

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១