អត្ថបទសង្ខេប៖


សូមថ្វាយព្រះពរ សូមជូនពរជ័យមង្គល វិបុលសុខ មហាប្រសើរ ក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំថ្មី ឆ្នាំសកល ២០១៩ ។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី២៨ ​ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 217 KB