អត្ថបទសង្ខេប៖


បញ្ជីរាយនាម សិស្ស និស្សិត និងមន្រ្តីរាជការស៊ីវិល ជាបេក្ខជនប្រទ្បងប្រជែងជ្រើសរើសចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខណ្ឌ ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ក្រសួងប្រៃសណីយនិងទូរគមនាគមន៍ ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយម ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទ ក្រសួងទេសចរណ៍ និងរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋាអាកាសចរស៊ីវិល សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៧។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី០៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 39 MB