សេចក្តីជូនដំណឹង និងប្រកាស ស្ដីពីការប្រឡងជ្រើសរើសបេក្ខជនឲ្យបម្រើការងារនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌមន្រ្ដីពន្ធនាគារ ក្រសួងមហាផ្ទៃសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៧

អត្ថបទសង្ខេប៖


សេចក្តីជូនដំណឹង និងប្រកាស ស្ដីពីការប្រឡងជ្រើសរើសបេក្ខជនឲ្យបម្រើការងារនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌមន្រ្ដីពន្ធនាគារ ក្រសួងមហាផ្ទៃសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៧ ។

លេខលិខិត៖ ១៧២៥ សជណ

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី២៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧


ទាញយកឯកសារ៖ PDF File: ទាញយក | Download 543 KB

ចំនួនអ្នកទស្សនា៖​ 5906 Views

ត្រទ្បប់ក្រោយ៖

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១