អំពីនីតិវិធីក្នុងការបំពេញបែបបទមួយចំនួនលើការដំឡើងថ្នាក់ ជូនមន្រ្តីរាជការស៊ីវិល

អត្ថបទសង្ខេប៖


អំពីនីតិវិធីក្នុងការបំពេញបែបបទមួយចំនួនលើការដំឡើងថ្នាក់ ជូនមន្រ្តីរាជការស៊ីវិល ។

លេខលិខិត៖ ៦០០ មស.នក

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី០៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦


ទាញយកឯកសារ៖ PDF File: ទាញយក | Download 2 M

ចំនួនអ្នកទស្សនា៖​ 6435 Views

ត្រទ្បប់ក្រោយ៖

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១