ប្រកាស ស្តីពីនីតិវិធីនៃការគ្រប់គ្រងរជ្ជទេយ្យចំណូលសម្រាប់រដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិ និងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ

អត្ថបទសង្ខេប៖


ប្រកាស ស្តីពីនីតិវិធីនៃការគ្រប់គ្រងរជ្ជទេយ្យចំណូលសម្រាប់រដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិ និងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ ។

លេខលិខិត៖ ១៨៩០ សហវ.ប្រក

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥


ទាញយកឯកសារ៖ PDF File: ទាញយក | Download 3 M

ចំនួនអ្នកទស្សនា៖​ 2034 Views

ត្រទ្បប់ក្រោយ៖

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១