ប្រកាស ស្តីពីនីតិវិធីនៃការអនុវត្តប្រាក់បេសកកម្មនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសសម្រាប់រដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិ

អត្ថបទសង្ខេប៖


ប្រកាស ស្តីពីនីតិវិធីនៃការអនុវត្តប្រាក់បេសកកម្មនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសសម្រាប់រដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិ ។

លេខលិខិត៖ ១៥៨៩ សហវ.ប្រក

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី០៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៤


ទាញយកឯកសារ៖ PDF File: ទាញយក | Download 6 M

ចំនួនអ្នកទស្សនា៖​ 2748 Views

ត្រទ្បប់ក្រោយ៖

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១