ប្រកាស ស្តីពីការលុបនិងបង្កើតបន្ថែមគណនីនិងអនុគណនីនៃប្លង់គណនេយ្យថវិការបស់រដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិ និងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ

អត្ថបទសង្ខេប៖


ប្រកាស ស្តីពីការលុបនិងបង្កើតបន្ថែមគណនីនិងអនុគណនីនៃប្លង់គណនេយ្យថវិការបស់រដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិ និងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ ។

លេខលិខិត៖ ១៩២២ សហវ.ប្រក

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥


ទាញយកឯកសារ៖ PDF File: ទាញយក | Download 159 KB

ចំនួនអ្នកទស្សនា៖​ 1472 Views

ត្រទ្បប់ក្រោយ៖

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១