ប្រកាស​ ស្តីពីវិធាននិងនីតិវិធីនៃការអនុវត្តប្រាក់បេសកកម្មនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសសម្រាប់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ

អត្ថបទសង្ខេប៖


ប្រកាស​ ស្តីពីវិធាននិងនីតិវិធីនៃការអនុវត្តប្រាក់បេសកកម្មនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសសម្រាប់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ ។

លេខលិខិត៖ ៨៣០ សហវ.ប្រក

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី១៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៥


ទាញយកឯកសារ៖ PDF File: ទាញយក | Download 3 M

ចំនួនអ្នកទស្សនា៖​ 2602 Views

ត្រទ្បប់ក្រោយ៖

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១