ប្រកាស ស្តីពីការបង្កើតក្រុមការងារកែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈក្រសួងមហាផ្ទៃ

អត្ថបទសង្ខេប៖


ប្រកាស ស្តីពីការបង្កើតក្រុមការងារកែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈក្រសួងមហាផ្ទៃ ។

លេខលិខិត៖ ៥៨៤៩ ប្រក

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី១០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦


ទាញយកឯកសារ៖ PDF File: ទាញយក | Download 3 MB

ចំនួនអ្នកទស្សនា៖​ 4251 Views

ត្រទ្បប់ក្រោយ៖

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១