វគ្គបណ្តុះបណ្តាលលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តថ្មីៗពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងមន្រ្តីរាជការស៊ីវិលនៅខេត្តស្ទឹងត្រែង


ខេត្តស្ទឹងត្រែង៖ នៅថ្ងៃទី១១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦ មន្ទីរមុខងារសាធារណៈខេត្ត និងរដ្ឋបាលខេត្តស្ទឹងត្រែង បានសហការរៀបចំពិធីផ្សព្វផ្សាយលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តថ្មីៗពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងមន្រ្តីរាជការស៊ីវិល ដោយមាន ការអញ្ជើញចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្រ្តីរាជការជំវិញខេត្តប្រមាណ ១៣០រូប។ ពិធីនេះរៀបចំឡើងក្នុងគោល បំណងឱ្យថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្រ្តីរាជការ បានជ្រួតជ្រាបពីខ្លឹមសារសំខាន់ៗនៃលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តទាំងនោះ ដើម្បី បង្កលក្ខណៈងាយស្រួលក្នុងការចូលរួមអនុវត្តឱ្យមានប្រសិទ្ធភាព។


ព័ត៌មានទាក់ទង

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១