ប្រកាស ស្តីពីលក្ខខណ្ឌជ្រើសរើសឲ្យចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខណ្ឌមន្ត្រីនគរបាលជាតិ សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៦

អត្ថបទសង្ខេប៖


ប្រកាស ស្តីពីលក្ខខណ្ឌជ្រើសរើសឲ្យចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខណ្ឌមន្ត្រីនគរបាលជាតិ សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៦ ។

លេខលិខិត៖ ៣៨០០ ប្រក

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី០៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦


ទាញយកឯកសារ៖ PDF File: ទាញយក | Download 2 MB

ចំនួនអ្នកទស្សនា៖​ 4656 Views

ត្រទ្បប់ក្រោយ៖

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១