តើអ្នកដឹងទេ?


របាយបេក្ខជន ដែលចូលរួមដាក់ពាក្យប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសគ្រូបង្រៀនបឋមសិក្សា មកពីគ្រប់រាជធានី-ខេត្ត ទូទាំងប្រទេស។ ក្នុងនោះ នៅក្នុងចំណោម ១៦៥២ ឃុំ-សង្កាត់ មាន ១៥៩៩ ឃុំ-សង្កាត់ ដែលមានបេក្ខជនចូលរួមស្មើនឹង ៩៦,៧៩%។ ក្នុងចំណោម ២០៩ ក្រុង-ស្រុក-ខណ្ឌ មាន ២០៥ ក្រុង-ស្រុក-ខណ្ឌ ដែលមានបេក្ខជនចូលរួមស្មើនឹង ៩៨,០៨%។


រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា តាមរយៈក្រសួងមុខងារសាធារណៈ ជាសេនាធិការ បានផ្តល់ឱកាសស្មើៗគ្នា ជូនប្រជាពលរដ្ឋ ដើម្បីចូលរួមប្រឡងប្រជែងក្លាយជាមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល ប្រកបដោយគុណាធិបតេយ្យ តម្លាភាព យុត្តិធម៌ បរិយាបន្ន និងប្រសិទ្ធភាព។

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១