ផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីវាយតម្លៃ និងទទួលស្គាល់អង្គភាពផ្តល់សេវាសាធារណៈគំរូ អង្គភាពជ័យលាភីនឹងត្រូវបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងទស្សនកិច្ចសិក្សាតាមបណ្តាប្រទេសនានា ដើម្បីសិក្សា និងចែករំលែក ផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធទៅវិញទៅមកលើការផ្តល់សេវាសាធារណៈជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋ


ជាក់ស្តែងកាលពីខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤ ជ័យលាភីអង្គភាពផ្តល់សេវាសាធារណៈគំរូ វិស័យអប់រំ និងវិស័យសុខាភិបាល សម្រាប់ឆ្នាំ២០២៣ បានធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សា នៅព្រះរាជាណាចក្រថៃ។


សូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូខ្លី នៃទស្សនកិច្ចសិក្សារបស់ជ័យលាភីអង្គភាពផ្តល់សេវាសាធារណៈគំរូ ក្នុងវិស័យអប់រំ និងវិស័យសុខាភិបាល នៅព្រះរាជាណាចក្រថៃ។

ព័ត៌មានទាក់ទង

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១