វគ្គ​បណ្តុះ​បណ្តាល​លិខិត​បទ​ដ្ឋាន​គតិ​យុត្ត​ថ្មីៗ​ពាក់​ព័ន្ធ​នឹង​ការ​គ្រប់​គ្រង​មន្រ្តី​រាជ​ការ​ស៊ី​វិល​នៅ​ខេត្ត​ពោធិ៍​សាត់


ខេត្តពោធិ៍សាត់៖ នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២១​ ខែ​មិថុនា​ ឆ្នាំ​២០១៦​ មន្ទីរ​មុខ​ងារ​សា​ធារណ:​ខេត្ត​សហ​ការ​ជា​មួយ​ រដ្ឋ​បាល​ខេត្ត​ពោធិ៍​សាត់​ រៀប​ចំ​ពិ​ធី​ផ្សព្វផ្សាយលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តថ្មីៗពាក់ព័ន្ធការគ្រប់គ្រងមន្រ្តីរាជការស៊ីវិលនិងមន្រ្តីជាប់កិច្ចសន្យា ជូនមន្រ្តីរាជការនៃខេត្តពោធិ៍សាត់ប្រមាណ១១០នាក់។ ពិធីនេះរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងឲ្យមន្រ្តីរាជការទាំងអស់យល់ជ្រួតជ្រាប និងចូលរួមអនុវត្តខ្លឹមសារ លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តទាំងនោះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព ឆ្លើយតបទៅនឹងកម្មវិធីជាតិកំណែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណ:២០១៥-២០១៨។


ព័ត៌មានទាក់ទង

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១