៥ថ្ងៃទៀត ការចុះឈ្មោះប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសគ្រូបង្រៀននៅបឋមសិក្សា តាមប្រព័ន្ធអនឡាញនឹងត្រូវបិទបញ្ចប់

អត្ថបទសង្ខេប៖ដើម្បីចូលរួមចុះឈ្មោះប្រឡងប្រជែង សូមស្វែងរកព័ត៌មានបន្ថែមដូចខាងក្រោម៖

👉 តាមរយៈតំណភ្ជាប់៖ https://go.gov.kh/era/mcsregnew និងស្កេន QR Code ចាប់ពីថ្ងៃទី២២ ខែមេសា រហូតដល់ថ្ងៃទី២២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤ វេលាម៉ោង ១៧:០០ ជាកំហិត។

👉 ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងតាមទូរស័ព្ទ ឬប្រព័ន្ធ Telegram៖ ០១០ ៤១៦ ៥៧៣, ០៦១ ២៦៨ ៩៩៩, ០១០ ៤៣៧ ៩២២, ០៩៨ ៥៥២ ៥៧៧ រៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការ។

ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រឡង សូមភ្ជាប់ជាមួយបណ្តាញផ្សព្វផ្សាយផ្លូវការនានារបស់ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ តាមតំណមានជូនភ្ជាប់ខាងក្រោម៖ ១.ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ https://t.me/mcsgovkh

២.ព័ត៌មានមុខងារសាធារណៈ https://t.me/CivilServiceNews31


ទាញយកឯកសារ៖ PDF File: ទាញយក | Download 265 KB

ចំនួនអ្នកទស្សនា៖​ 283 Views

ត្រទ្បប់ក្រោយ៖

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១