សូមជូនដំណឹងដល់បេក្ខជន និងសាធារណៈជនឱ្យបានជ្រាបថា លទ្ធផលនៃការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសមន្រ្តីរាជការស៊ីវិលឱ្យចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខណ្ឌអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន និងក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទនឹងត្រូវប្រកាសនាថ្ងៃទី១១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤


សូមជូនដំណឹងដល់បេក្ខជន និងសាធារណៈជនឱ្យបានជ្រាបថា លទ្ធផលនៃការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសមន្រ្តីរាជការស៊ីវិលឱ្យចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខណ្ឌអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន និងក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទនឹងត្រូវប្រកាសនាថ្ងៃទី១១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤៕

ព័ត៌មានទាក់ទង

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១