សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន​ ស្តីពី «ការបិទបញ្ចប់ដំណើរការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសគ្រូបង្រៀន ឯកទេសអប់រំកាយ និងកីឡា»

អត្ថបទសង្ខេប៖


សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន​ ស្តីពី «ការបិទបញ្ចប់ដំណើរការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសគ្រូបង្រៀន ឯកទេសអប់រំកាយ និងកីឡា»។

លេខលិខិត៖

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី០៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤


ទាញយកឯកសារ៖ PDF File: ទាញយក | Download 1,023 KB

ចំនួនអ្នកទស្សនា៖​ 164 Views

ត្រទ្បប់ក្រោយ៖

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១