សេចក្តី​ប្រ​កាស​ព័ត៌មាន​ ស្តី​ពី​លទ្ធ​ផលនៃសម័យប្រជុំពេញអង្គ​គណៈរដ្ឋ​មន្រ្តីថ្ងៃទី១៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦

អត្ថបទសង្ខេប៖


សេចក្តី​ប្រ​កាស​ព័ត៌មាន​ ស្តី​ពី​លទ្ធ​ផលនៃសម័យប្រជុំពេញអង្គ​គណៈរដ្ឋ​មន្រ្តីថ្ងៃទី១៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦ ។

លេខលិខិត៖ ០០៣/១៦ សប្រក.ពបហ

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី១៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦


ទាញយកឯកសារ៖ PDF File: ទាញយក | Download 2 MB

ចំនួនអ្នកទស្សនា៖​ 1938 Views

ត្រទ្បប់ក្រោយ៖

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១