រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ចេញអនុក្រឹត្យ ស្តីពី ការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន គណៈកម្មាធិការកែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ ដែលហៅកាត់ថា អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន គ.ក.ស

អត្ថបទសង្ខេប៖


រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ចេញអនុក្រឹត្យ ស្តីពី ការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន គណៈកម្មាធិការកែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ ដែលហៅកាត់ថា អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន គ.ក.ស។ អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន គ.ក.ស. បានបែងចែករចនាសម្ព័ន្ធជាបីនាយកដ្ឋានរួមមាន៖ ១- នាយកដ្ឋានកិច្ចការទូទៅ។ ២- នាយកដ្ឋានត្រួតពិនិត្យនិងវាយតម្លៃ។ ៣- នាយកដ្ឋានសម្របសម្រួលការងារកែទម្រង់អន្តរវិស័យ។ អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន គ.ក.ស. មានតួនាទីជាសេនាធិការ ជូនគណៈកម្មាធិការកែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ ដែលមានភារកិច្ចគាំទ្រ និងតួនាទីភារកិច្ចដូចមានចែងនៅក្នុងមាត្រា២ នៃអនុក្រឹត្យ លេខៈ៣២៦ អនក្រ.បក៕

លេខលិខិត៖ ៣២៥ អនក្រ.បក

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី០៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣


ទាញយកឯកសារ៖ PDF File: ទាញយក | Download 6 MB

ចំនួនអ្នកទស្សនា៖​ 503 Views

ត្រទ្បប់ក្រោយ៖

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១