ប្រសាសន៍​ ឯកឧត្ដម​ ហ៊ុន​ ម៉ានី​ រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​មុខងារ​សាធារណៈ​ថ្លែង​ក្នុងពិធី​សំណេះសំណាល​ជាមួយ​ថ្នាក់​ដឹកនាំ​ និងមន្ត្រី​រាជការ​នៃសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល​ នាព្រឹកថ្ងៃទី១១​ ខែកញ្ញា​ ឆ្នាំ២០២៣


ប្រសាសន៍​ ឯកឧត្ដម​ ហ៊ុន​ ម៉ានី​ រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​មុខងារ​សាធារណៈ​ថ្លែង​ក្នុងពិធី​សំណេះសំណាល​ជាមួយ​ថ្នាក់​ដឹកនាំ​ និងមន្ត្រី​រាជការ​នៃសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល​ នាព្រឹកថ្ងៃទី១១​ ខែកញ្ញា​ ឆ្នាំ២០២៣។

ព័ត៌មានទាក់ទង

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១