ព្រះរាជក្រឹត្យ ស្ដីពីការបញ្ចប់មុខតំណែងពីរដ្ឋលេខាធិការ និងអនុរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងមុខងារសាធារណៈដែលបានទទួលការតែងតាំងមុនថ្ងៃទី២២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣ និងតែងតាំងមុខតំណែងឥស្សរជន ជារដ្ឋលេខាធិការ និងអនុរដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ

អត្ថបទសង្ខេប៖


ព្រះរាជក្រឹត្យ ស្ដីពីការបញ្ចប់មុខតំណែងពីរដ្ឋលេខាធិការ និងអនុរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងមុខងារសាធារណៈដែលបានទទួលការតែងតាំងមុនថ្ងៃទី២២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣ និងតែងតាំងមុខតំណែងឥស្សរជន ជារដ្ឋលេខាធិការ និងអនុរដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ៕

លេខលិខិត៖ នស/រកត/០៨២៣/២០១៥

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី២២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣


ទាញយកឯកសារ៖ PDF File: ទាញយក | Download 307 KB

ភ្ជាប់តេទ្បេក្រាម: Join Telegram

ចំនួនអ្នកទស្សនា៖​ 1649 Views

ត្រទ្បប់ក្រោយ៖

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១