សេចក្តី​ជូន​ដំណឹង ស្តី​​ពី​​ការ​​ដំទ្បើង​​ថ្នាក់​​ ឋាន​ន្តរ​ស័ក្តិ​ជូន​មន្រ្តី​រាជការ​ស៊ីវិល​សម្រាប់​ឆ្នាំ​២០១៦

អត្ថបទសង្ខេប៖


សេចក្តី​ជូន​ដំណឹង ស្តី​​ពី​​ការ​​ដំទ្បើង​​ថ្នាក់​​ ឋាន​ន្តរ​ស័ក្តិ​ជូន​មន្រ្តី​រាជការ​ស៊ីវិល​សម្រាប់​ឆ្នាំ​២០១៦ ។

លេខលិខិត៖ ៥៧៣ មស.សជណ

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី០២ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១៦


ទាញយកឯកសារ៖ PDF File: ទាញយក | Download 206 KB

ចំនួនអ្នកទស្សនា៖​ 7851 Views

ត្រទ្បប់ក្រោយ៖

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១