ក្រុមការងារខេត្តក្រចេះ ជួបសំណេះសំណាលជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនៅឃុំហាន់ជ័យ រំលឹកពីករណីយកិច្ចរបស់ម្ចាស់ឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាតិនាពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះ

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១