សេចក្ដីណែនាំបំពេញបន្ថែមទៅលើខ្លឹមសារ នៃសេចក្ដីណែនាំលេខ៥៤៥៣/២២ ស្ដីពីបែបបទ នីតិវិធី សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងការបោះពុម្ពការកំណត់សុពលភាព និងការប្រើប្រាស់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណមន្ដ្រីរាជការស៊ីវិល

អត្ថបទសង្ខេប៖


សេចក្ដីណែនាំបំពេញបន្ថែមទៅលើខ្លឹមសារ នៃសេចក្ដីណែនាំលេខ៥៤៥៣/២២ ស្ដីពីបែបបទ នីតិវិធី សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងការបោះពុម្ពការកំណត់សុពលភាព និងការប្រើប្រាស់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណមន្ដ្រីរាជការស៊ីវិល។

លេខលិខិត៖ ១៧៣១/២៣ មស.សណន

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២


ទាញយកឯកសារ៖ PDF File: ទាញយក | Download 176 KB

ចំនួនអ្នកទស្សនា៖​ 1037 Views

ត្រទ្បប់ក្រោយ៖

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១