សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ MCS Mobile របស់ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ

អត្ថបទសង្ខេប៖


សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ MCS Mobile របស់ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ៕

លេខលិខិត៖

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី០៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២


ទាញយកឯកសារ៖ PDF File: ទាញយក | Download 119 KB

ចំនួនអ្នកទស្សនា៖​ 4713 Views

ត្រទ្បប់ក្រោយ៖

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១