សេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ និងសេចក្តីសម្រេចស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មការរៀបចំការទទួលពាក្យរបស់អតីតបុគ្គលិកវិទ្យុសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យ (VOD)

អត្ថបទសង្ខេប៖


សេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ និងសេចក្តីសម្រេចស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មការរៀបចំការទទួលពាក្យរបស់អតីតបុគ្គលិកវិទ្យុសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យ (VOD) ដែលមានបំណងចូលបម្រើការងាររដ្ឋតាមក្រសួង-ស្ថាប័ន៕

លេខលិខិត៖

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី១៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣


ទាញយកឯកសារ៖ PDF File: ទាញយក | Download 902 KB

ចំនួនអ្នកទស្សនា៖​ 997 Views

ត្រទ្បប់ក្រោយ៖

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១