សេចក្តីជូនដំណឹង របស់ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ ស្តីពីការជ្រើសរើសមន្ត្រីដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិសមស្រប ឱ្យទទួលមុខតំណែងជាអនុប្រធាននាយកដ្ឋាននីតិកម្ម នៃអគ្គនាយកដ្ឋានកិច្ចការទូទៅ

អត្ថបទសង្ខេប៖


សេចក្តីជូនដំណឹង របស់ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ ស្តីពីការជ្រើសរើសមន្ត្រីដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិសមស្រប ឱ្យទទួលមុខតំណែងជាអនុប្រធាននាយកដ្ឋាននីតិកម្ម នៃអគ្គនាយកដ្ឋានកិច្ចការទូទៅ៕

លេខលិខិត៖

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី២៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣


ទាញយកឯកសារ៖ PDF File: ទាញយក | Download 148 KB

ចំនួនអ្នកទស្សនា៖​ 903 Views

ត្រទ្បប់ក្រោយ៖

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១