គោលការណ៍ប្រើប្រាស់ក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល និងមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យា ជូនរដ្ឋបាលរាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក សម្រាប់ឆ្នាំ២០២៣

អត្ថបទសង្ខេប៖


គោលការណ៍ប្រើប្រាស់ក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល និងមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យា ជូនរដ្ឋបាលរាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក សម្រាប់ឆ្នាំ២០២៣៕

លេខលិខិត៖ ០១០/២៣ មស.ជម

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី០៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣


ទាញយកឯកសារ៖ PDF File: ទាញយក | Download 2 MB

ចំនួនអ្នកទស្សនា៖​ 1063 Views

ត្រទ្បប់ក្រោយ៖

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១