គោលការណ៍ប្រើប្រាស់ក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល មន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យា និងគ្រូបង្រៀនប្រភេទផ្សេងទៀតតាមក្រសួង ស្ថាប័ន សម្រាប់ឆ្នាំ២០២៣

អត្ថបទសង្ខេប៖


គោលការណ៍ប្រើប្រាស់ក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល មន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យា និងគ្រូបង្រៀនប្រភេទផ្សេងទៀតតាមក្រសួង ស្ថាប័ន សម្រាប់ឆ្នាំ២០២៣៕

លេខលិខិត៖ ០០៨/២៣ មស.ជម

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី០៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣


ទាញយកឯកសារ៖ PDF File: ទាញយក | Download 3 MB

ចំនួនអ្នកទស្សនា៖​ 2157 Views

ត្រទ្បប់ក្រោយ៖

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១