សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការផ្តល់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលប្រភេទថ្មី ដើម្បីប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការ

អត្ថបទសង្ខេប៖


សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការផ្តល់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលប្រភេទថ្មី ដើម្បីប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការសម្រាប់ជាប័ណ្ណសម្គាល់ខ្លួនផង ជាប័ណ្ណអេធីអឹម(ATM)ដកប្រាក់បៀវត្សពីធនាគារផង និងអាចប្រើប្រាស់ជាមធ្យោបាយចាំបាច់ផ្សេងៗ។

លេខលិខិត៖

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី១៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២


ទាញយកឯកសារ៖ PDF File: ទាញយក | Download 408 KB

ចំនួនអ្នកទស្សនា៖​ 1848 Views

ត្រទ្បប់ក្រោយ៖

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១