ព្រះ​រាជ​ក្រឹត្យ ស្តី​ពី​ការ​បញ្ចប់​តំណែង​អនុ​លេខា​ធិការ​គ្រប់​រូប ​នៃ​ក្រសួង​រដ្ឋ​លេខ​ធិ​ការ​ដ្ឋាន​រាជរដ្ឋា​ភិបាល​ នៃព្រះ​រាជា​ណាចក្រកម្ពុជា

អត្ថបទសង្ខេប៖


ព្រះ​រាជ​ក្រឹត្យ ស្តី​ពី​ការ​បញ្ចប់​តំណែង​អនុ​លេខា​ធិការ​គ្រប់​រូប ​នៃ​ក្រសួង​រដ្ឋ​លេខ​ធិ​ការ​ដ្ឋាន​រាជរដ្ឋា​ភិបាល​ នៃព្រះ​រាជា​ណាចក្រកម្ពុជា ។

លេខលិខិត៖ នស​/រកត/០៦១៣/៩០៤

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី២៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៣


ទាញយកឯកសារ៖ PDF File: ទាញយក | Download 5​ MB

ចំនួនអ្នកទស្សនា៖​ 2896 Views

ត្រទ្បប់ក្រោយ៖

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១