សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីសន្និសីទសារព័ត៌មាន៖ «សមិទ្ធផល៥ឆ្នាំ នៃកំណែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ និងវិស័យមុខងារសាធារណៈ»

អត្ថបទសង្ខេប៖


សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីសន្និសីទសារព័ត៌មាន៖ «សមិទ្ធផល៥ឆ្នាំ នៃកំណែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ និងវិស័យមុខងារសាធារណៈ»៕

លេខលិខិត៖

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី២១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២


ទាញយកឯកសារ៖ PDF File: ទាញយក | Download 172 KB

ចំនួនអ្នកទស្សនា៖​ 757 Views

ត្រទ្បប់ក្រោយ៖

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១