កិច្ចប្រជុំរបស់ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ ដើម្បីពិនិត្យកែសម្រួលនីតិវិធីនៃការត្រួតពិនិត្យលើការផ្លាស់ប្តូរ​ស្ថានភាព​រដ្ឋបាល និងគ្រួសារ​របស់មន្រ្តី​រាជការស៊ីវិលនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ

ព័ត៌មានទាក់ទង

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១