សេចក្តីជូនដំណឹង ស្ដីពីការបោះពុម្ពអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល នៃក្រសួងមុខងារសាធារណៈ

អត្ថបទសង្ខេប៖


សេចក្តីជូនដំណឹង ស្ដីពីការបោះពុម្ពអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល នៃក្រសួងមុខងារសាធារណៈ៕

លេខលិខិត៖

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី៣០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២


ទាញយកឯកសារ៖ PDF File: ទាញយក | Download 322 KB

ចំនួនអ្នកទស្សនា៖​ 7258 Views

ត្រទ្បប់ក្រោយ៖

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១