សេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងមុខងារសាធារណៈស្ដីពី «កម្មវិធីបរិច្ចាគឈាមដើម្បីសង្គ្រោះជីវិត»

អត្ថបទសង្ខេប៖


សេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងមុខងារសាធារណៈស្ដីពី «កម្មវិធីបរិច្ចាគឈាមដើម្បីសង្គ្រោះជីវិត»៕

លេខលិខិត៖

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី១៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២


ទាញយកឯកសារ៖ PDF File: ទាញយក | Download 185 KB

ចំនួនអ្នកទស្សនា៖​ 561 Views

ត្រទ្បប់ក្រោយ៖

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១