ឯកឧត្តម ព្រុំ សុខា៖ លើកកម្ពស់​សមត្ថភាពមន្រ្តីរាជការ ដើម្បីរួមចំណែកពង្រឹង​ភាពធន់ នៃវិស័យសាធារណៈ

ព័ត៌មានទាក់ទង

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១