សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ដូសទី៥ ជូនថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្ត្រីរាជការថ្នាក់ជាតិ នៃក្រសួងមុខងារសាធារណៈ

អត្ថបទសង្ខេប៖


សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ដូសទី៥ ជូនថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្ត្រីរាជការថ្នាក់ជាតិ នៃក្រសួងមុខងារសាធារណៈ៕

លេខលិខិត៖ ២៦៣៥/២២ មស.សជណ

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី០៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២


ទាញយកឯកសារ៖ PDF File: ទាញយក | Download 209 KB

ចំនួនអ្នកទស្សនា៖​ 423 Views

ត្រទ្បប់ក្រោយ៖

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១