ប្រកាសអន្តរក្រសួង ស្ដីពីការជ្រើសរើស និងការកំណត់តួនាទី និងភារកិច្ចរបស់ជំនួយការហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋបាលឃុំ សង្កាត់

អត្ថបទសង្ខេប៖


ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ០០២ សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី០៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ ស្ដីពីការជ្រើសរើស និងការកំណត់តួនាទី និងភារកិច្ចរបស់ជំនួយការហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋបាលឃុំ សង្កាត់៕

លេខលិខិត៖ ០០២ សហវ.ប្រក

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី០៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២


ទាញយកឯកសារ៖ PDF File: ទាញយក | Download 5 MB

ចំនួនអ្នកទស្សនា៖​ 3575 Views

ត្រទ្បប់ក្រោយ៖

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១