ក្រុមការងារខេត្តក្រចេះចុះជួយមូលដ្ឋានត្រៀមរៀបចំសន្និបាតឃុំ សង្កាត់
ដើម្បីបន្តជំរុញជំហានផែនការឆ្ពោះទៅកាន់ការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខ

ព័ត៌មានទាក់ទង

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១