ក្រុមការងារស្រុកបាភ្នំប្រជុំ ពិនិត្យវឌ្ឍនភាពការងារនៃការអនុវត្តផែនការឆ្ពោះទៅកាន់ការបោះឆ្នោតមូលដ្ឋាន ពិសេសការសំរិតសំរាំងមនុស្សល្អ
ធ្វើជាបេក្ខជនសំរាប់ប្រជែងយកអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ នាពេលខាងមុខ

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១