ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ រួមគ្នាជាមួយក្រសួងកិច្ចការនារី រៀបចំបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល ស្ដីពី «ការលើកកម្ពស់ភាពជាអ្នកដឹកនាំ

ព័ត៌មានទាក់ទង

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១